کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ب‍ی‌خ‍ان‍م‍ان‌ه‍ا--ای‍ران‌--ت‍ه‍ران‌ --ن‍م‍ون‍ه‌پ‍ژوه‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ب‍ی‌خ‍ان‍م‍ان‌ه‍ا--ای‍ران‌--ت‍ه‍ران‌ --ن‍م‍ون‍ه‌پ‍ژوه‍ی‌
 
پدیدآور:
ع‍ل‍ی‍وردی‌ ن‍ی‍ا، اک‍ب‍ر
 
ناشر:
ان‍ت‍ش‍ارات‌ ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
جامعه شناسی کارتن خوابی
علیوردی نیا، اکبر ؛  تهران انتشارات جامعه شناسان   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۴۵۹۲/۵۶‬,‭‌ت۹‌ع۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک