کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ب‍ی‍اب‍ان‍ی‌ ، غ‍لام‍ح‍س‍ی‍ن‌ ، ۱۳۴۴-
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ج‍رای‍م‌ ف‍رام‍ل‍ی‌
زن‍ان‌ آزاردی‍ده‌
 
پدیدآور:
ب‍ی‍اب‍ان‍ی‌ ، غ‍لام‍ح‍س‍ی‍ن‌ ، ۱۳۴۴-
ب‍ی‍اب‍ان‍ی‌، غ‍لام‍ح‍س‍ی‍ن‌، ۱۳۴۴-
 
ناشر:
ن‍ی‍روی‌ ان‍ت‍ظام‍ی‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌، پ‍ل‍ی‍س‌ ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‌
ن‍ی‍روی‌ ان‍ت‍ظام‍ی‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌، پ‍ل‍ی‍س‌ م‍ب‍ارزه‌ ب‍ا م‍واد م‍خ‍در ن‍اج‍ا، دف‍ت‍ر ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ک‍ارب‍ردی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
جرایم فراملی سازمان یافته و تشکیلاتی
بیابانی ، غلامحسین ، ۱۳۴۴- ؛  تهران نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ، پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا، دفتر تحقیقات کاربردی   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۶۲۵۲‬,‭‌ب ۹‌ج۴‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
قاچاق زنان ،یا، تجارت جرم
بیابانی ، غلامحسین ، ۱۳۴۴- ؛  تهران نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ، پلیس بین الملل   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۶۶۲۶/۳‬,‭‌ب۹‌ق۲‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک