کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ب‍ی‍ب‍اک‌، س‍ع‍ی‍ده‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌ ج‍ن‍ای‍ی‌
ح‍ق‍وق‌ ج‍زا -- ای‍ران‌ -- راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌( ع‍ال‍ی‌)
 
پدیدآور:
ب‍ی‍ب‍اک‌، س‍ع‍ی‍ده‌
 
ناشر:
ان‍ت‍ش‍ارات‌ ن‍وروزی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
آسان ساز حقوق جزای عمومی
بیباک ، سعیده ؛  گرگان انتشارات نوروزی   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۸۰۰‬,‭‌ب۹آ۵‬,‭۱۳۹۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
جامعه شناسی جنایی
بیباک ، سعیده ؛  گرگان انتشارات نوروزی   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۶۰۲۶‬,‭‌ف ۲‌ب۹‬,‭۱۳۹۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک