کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ب‍ی‍ل‍ی‍ن‍گ‍ت‍ون‌ ، روزام‍ون‍د
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ف‍ره‍ن‍گ‌
 
پدیدآور:
ب‍ی‍ل‍ی‍ن‍گ‍ت‍ون‌ ، روزام‍ون‍د
 
ناشر:
ن‍ش‍ر ق‍طره‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ و جامعه :جامعه شناسی فرهنگ
بیلینگتون ، روزاموند ؛  تهران نشر قطره   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۱۰۱‬,‭‌ف۴‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک