کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ب‍ی‍ک‍ر، ف‍ران‍ک‌، م‌- ۱۹۲۷
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
آزم‍ون‍ه‍ا -- ارزش‍ی‍اب‍ی‌ -- داده‌پ‍ردازی‌
 
پدیدآور:
ب‍ی‍ک‍ر، ف‍ران‍ک‌، م‌- ۱۹۲۷
 
ناشر:
پ‍ارس‍ا
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
پایه های اساسی تئوری سوال پاسخ ( نظریه جدید روان سنجی )
بیکر، فرانک ، م - ۱۹۲۷ ؛  تهران پارسا   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۳۰۶۰/۵۵‬,‭‌ب۹‌پ۲‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک