کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ت‍ب‍ل‍ور
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اع‍ت‍ی‍اد
ج‍وان‍ان‌ -- ای‍الات‌ م‍ت‍ح‍ده‌ -- م‍واد م‍خ‍در -- پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌
درم‍ان‌ ن‍گ‍ه‍دارن‍ده‌ ب‍ا م‍ت‍ادون‌
 
پدیدآور:
ش‍اه‌م‍ح‍م‍دی‌، خ‍دی‍ج‍ه‌
 
ناشر:
ت‍ب‍ل‍ور
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای عملی درمان نگهدارنده با متادون
تهران تبلور   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۶۸‬,‭‌م۲ر۲‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
چگونه از آلوده شدن فرزندانمان به اعتیاد پیشگیری کنیم ؟
تهران تبلور   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۲۴‬,‭‌ج۹‌چ۸‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
در یک قدمی صبح
شاه محمدی ، خدیجه ؛  تهران تبلور   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌ش۲۴د۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک