کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ت‍ج‍زی‍ه‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ چ‍ن‍د م‍ت‍غ‍ی‍ره‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ت‍ج‍زی‍ه‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ چ‍ن‍د م‍ت‍غ‍ی‍ره‌
 
پدیدآور:
م‍ی‍رز، ل‍ارن‍س‌ اس‌
ه‍وم‍ن‌، ح‍ی‍درع‍ل‍ی‌
 
ناشر:
رش‍د
پ‍ی‍ک‌ ف‍ره‍ن‍گ‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
تحلیل داده های چند متغیری در پژوهش رفتاری
هومن ، حیدرعلی ؛  تهران پیک فرهنگ   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۸‬,‭‍ه۹‌ت۲۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
پژوهش چند متغیری کاربردی (طرح و تفسیر)
میرز، لارنس اس ؛  تهران رشد   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭HA‬,‭۳۱/۳‬,‭‌م۲‌پ ۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک