کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ ک‍ی‍ف‍ی‌ -- روش‌ش‍ن‍اس‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ ک‍ی‍ف‍ی‌ -- روش‌ش‍ن‍اس‍ی‌
 
پدیدآور:
ع‍ص‍اری‍ان‌ ن‍ژاد، ح‍س‍ی‍ن‌، ۱۳۴۳-
م‍ح‍م‍دپ‍ور، اح‍م‍د، ۱۳۵۵-
 
ناشر:
ان‍ت‍ش‍ارات‌ ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ان‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ال‍ی‌ دف‍اع‌ م‍ل‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
مطالعه کیفی در تحقیقات محیطی
عصاریان نژاد، حسین ، ۱۳۴۳- ؛  تهران دانشگاه عالی دفاع ملی   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭H‬,‭۶۲‬,‭‌ع۶‌م۶‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
روش تحقیق کیفی ضد روش
محمدپور، احمد، ۱۳۵۵- ؛  تهران انتشارات جامعه شناسان   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭H‬,‭۶۲‬,‭‌م۳۱۵‌ض۴‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک