کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ت‍خ‍وار، اع‍ظم‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ف‍رس‍ودگ‍ی‌ ش‍غ‍ل‍ی‌
 
پدیدآور:
ت‍خ‍وار، اع‍ظم‌
 
ناشر:
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی مقایسه ای فرسودگی شغلی مشاوران مراکز ترک اعتیاد با سایر مراکز مشاوره
تخوار، اعظم ؛  علامه طباطبایی ۱۳۹۲
شماره راهنما: ۹۷۸پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک