کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ت‍رب‍ی‍ت‌ ب‍دن‍ی‌ و ع‍ل‍وم‌ ورزش‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
Drug dependent People
exercise
 
پدیدآور:
ده‍ق‍ان‍ی‌، س‍م‍ی‍ه‌
ع‍ن‍ای‍ت‍ی‌ زاده‌، ح‍ام‍د
م‍وس‍ای‍ی‌، م‍ح‍م‍د
ی‍ب‍ل‍وی‍ی‌، وح‍ی‍د
 
ناشر:
ت‍رب‍ی‍ت‌ ب‍دن‍ی‌ و ع‍ل‍وم‌ ورزش‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
پایان نامه فارسی
 
 
تاثیر برنامه های تصویر سازی ذهنی هدایت شده و تمرین منتخب هوازی بر بازتوانی افراد وابسته به مواد مخدر
عنایتی زاده ، حامد ؛  فردوس مشهد تربیت بدنی و علوم ورزشی   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ۸۴۷پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
پایان نامه فارسی
 
 
تاثیر یک ماه فعالیت ورزشی بر کیفیت زندگی معتادان تحت درمان
موسایی ، محمد ؛  دانشگاه تبریز تربیت بدنی و علوم ورزشی   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ۱۰۰۵پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
پایان نامه فارسی
 
 
تعیین اثر هشت هفته تمرین هوازی بر متغیرهای قلبی عروقی و ترکیب بدن مردان مبتلا به پرفشار خونی یک سال پس از ترک مواد افیونی
یبلویی ، وحید ؛  گیلان تربیت بدنی و علوم ورزشی   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ۱۱۱۲پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
پایان نامه فارسی
 
 
مقایسه پاسخ بتااندروفین پس از ۳۰ دقیقه فعالیت بر روی تردمیل در مردان معتاد به مواد مخدر و غیرمعتاد
دهقانی ، سمیه ؛  آزاد اسلامی واحد خوراسگان تربیت بدنی و علوم ورزشی   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ۱۵۷۲پ‌ غ‍ی‍رچ‍اپ‍ی‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک