کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ت‍رک‌ س‍ی‍گ‍ار
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ت‍رک‌ س‍ی‍گ‍ار
س‍ی‍گ‍ار
س‍ی‍گ‍ار ک‍ش‍ی‍دن‌
 
پدیدآور:
ج‍راح‍ی‌، ش‍ی‍م‍ا
ج‍لال‍ی‌، ف‍رزاد
دش‍ت‍ی‌، م‍ج‍ت‍ب‍ی‌
رف‍ی‍ع‍ی‌ف‍ر، ش‍ه‍رام‌، ۱۳۴۶-
ص‍اب‍ری‌، م‍ح‍م‍د، ۱۳۳۹-
 
ناشر:
زه‍ره‌ون‍د
ق‍اف‌ م‍ش‍ه‍دال‍رض‍ا (ع‌)
م‍ه‍رراوش‌
ن‍ش‍ر ت‍ی‌ آرا، م‍وس‍س‍ه‌ پ‍ارس‍ا م‍ب‍ت‍ک‍ر گ‍ام‌ اول‌
ن‍وروزی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
۶مرحله ساده برای ترک سیگار
دشتی ، مجتبی ؛  تهران bتلفن ناشر : ۶۶۴۰۹۲۲۰،آدرس ناشر :تهران ، خ . انقلاب ، خ . دانشگاه ، بن بست پورجوادی ، پلاک ۱ زهره وند   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۷۴۰‬,‭د۵‌ش۵‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
زندگی بدون سیگار (آموزش علمی و عملی )
جراحی ، شیما ؛  تهران نشر تی آرا، موسسه پارسا مبتکر گام اول   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۷۴۰‬,‭‌ج۴ز۹‬,‭۱۳۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
چرا سیگار؟
صابری ، محمد، ۱۳۳۹- ؛  گرگان نوروزی   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۶۷‬,‭‌ص۲‌چ۴‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
زندگی عاری از خطر : دخانیات
رفیعی فر، شهرام ، ۱۳۴۶- ؛  تهران مهرراوش   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۷۴۰‬,‭ر۷ز۹‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
سیگارت را قورت بده ( !راهنمای عملی ترک سیگار - ویژه زندانیان )
جلالی ، فرزاد ؛  مشهد قاف مشهدالرضا (ع )   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۷۴۰‬,‭‌ف۲‌س۶‬,‭۱۳۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک