کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌ دوگ‍ان‍ه‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌ دوگ‍ان‍ه‌
ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌ دوگ‍ان‍ه‌ در ن‍وج‍وان‍ان‌
 
پدیدآور:
ح‍ق‌ش‍ن‍اس‌، م‍رت‍ض‍ی‌
ک‍م‍ی‍ن‍ر، ی‍ف‍راح‌، ۱۹۵۱ - م‌
 
ناشر:
ان‍ت‍ش‍ارات‌ ف‍ی‍روزه‌ای‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ پ‍ی‍ام‌ ن‍ور
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
اعتیاد، اختلالات روانی توام و درمان
حق شناس ، مرتضی ؛  مشهد bتلفن ناشر : ۰۵۱۱۷۲۶۱۹۱۷-۰۹۱۵۳۱۴۷۴۷۹،آدرس ناشر :مشهد - بلوار قاضی طباطبایی - 7/4 پ 51 انتشارات فیروزه ای   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۶۴/۶۸‬,‭‌ح۷‌ف‍لا۶‬,‭۱۳۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
سوء مصرف مواد در نوجوانان : هم ابتلایی روان پزشکی و رفتارهای پرخطر
کمینر، یفراح ، ۱۹۵۱ - م ؛  تهران دانشگاه پیام نور   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭RJ‬,‭۵۰۶‬,‭‌ت۵،‌ک۸‬,‭۱۳۹۳‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک