کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ت‍ع‍رف‍ه‌ -- ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ت‍ع‍رف‍ه‌ -- ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌
ق‍اچ‍اق‌ -- ای‍ران‌
 
پدیدآور:
آق‍ازاده‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا، ۱۳۴۸-
 
ناشر:
آث‍ار ان‍دی‍ش‍ه‌
دب‍ی‍ر خ‍ان‍ه‌ س‍ت‍اد م‍ب‍ارزه‌ ب‍ا م‍واد م‍خ‍در
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
تدابیری برای ارتقا و همکاری قضایی کمسیون مواد مخدر سازمان ملل
تهران دبیر خانه ستاد مبارزه با مواد مخدر   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۹‬,‭‌ت۴‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
قاچاق کالا
آقازاده ، علیرضا، ۱۳۴۸- ؛  تهران آثار اندیشه   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۶۹۳‬,‭آ ۹۵‌ب۴‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک