کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ت‍ف‍ع‍ل‍ی‌ م‍اس‍ول‍ه‌، خ‍دی‍ج‍ه‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍داخ‍لات‌ ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌
 
پدیدآور:
ت‍ف‍ع‍ل‍ی‌ م‍اس‍ول‍ه‌، خ‍دی‍ج‍ه‌
 
ناشر:
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی اثر بخشی مداخلات شناختی - رفتاری گروهی بر کاهش اختلالات روان شناختی زنان معتاد مصرف کننده شیشه
تفعلی ماسوله ، خدیجه ؛  دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه الزهرا(س ) ۱۳۸۹
شماره راهنما: ۴۷۷پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک