کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ت‍م‍دن‌ ش‍رق‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ت‍اری‍خ‌ ج‍ه‍ان‌
ت‍م‍دن‌ ش‍رق‌
 
پدیدآور:
دوران‍ت‌، وی‍ل‍ی‍ام‌ ج‍ی‍م‍ز، ۱۸۵۵- ۱۹۸۱ م‌
م‍ال‍ه‌، آل‍ب‍ر
 
ناشر:
س‍م‍ی‍ر
ش‍رک‍ت‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ ملل شرق و یونان
ماله ، آلبر ؛  تهران سمیر   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭D‬,‭۲۱‬,‭‌م۲‌ج ۹،۳-۱.‌ج‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مشرق زمین گاهواره تمدن
دورانت ، ویلیام جیمز، ۱۸۵۵- ۱۹۸۱ م ؛  تهران شرکت انتشارات علمی و فرهنگی   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭CB‬,‭۵۳‬,‭د۹‌ت۲‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک