کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ت‍ول‍س‍ت‍وی‌، ل‍ی‌ ی‍ف‌ ن‍ی‍ک‍الای‍وی‍چ‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ روس‍ی‌ -- ق‍رن‌۱۹ م‌
داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ روس‍ی‌ --ق‍رن‌۱۹
 
پدیدآور:
ت‍ول‍س‍ت‍وی‌، ل‍ی‌ ی‍ف‌ ن‍ی‍ک‍الای‍وی‍چ‌
 
ناشر:
دب‍ی‍ر
ف‍ره‍ن‍گ‌ ن‍ش‍رن‍و
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
آنا کارنینا
تولستوی ، لی یف نیکالایویچ ؛  تهران فرهنگ نشرنو   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭PG‬,‭۳۳۴۹‬,‭آ۷‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
جنگ و صلح :شاهکار ادبیات قرن نوزدهم
تولستوی ، لی یف نیکالایویچ ؛  تهران دبیر   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭PG‬,‭۳۳۴۹‬,‭‌ج۸‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک