کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ اطلاع‍ات‌ و ارت‍ب‍اطات‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ اطلاع‍ات‌
ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ اطلاع‍ات‌ و ارت‍ب‍اطات‌
ج‍ام‍ع‍ه‌ اطلاع‍ات‍ی‌
 
پدیدآور:
آزاد، اس‍دال‍ل‍ه‌
ف‍ره‍ادی‌، رب‍اب‍ه‌
م‍ولان‍ا، ح‍م‍ی‍د، ۱۳۱۵-
ن‍ب‍وی‌، ف‍اطم‍ه‌( خ‍وش‌ طی‍ن‍ت‌)
 
ناشر:
س‍ازم‍ان‌ اس‍ن‍اد و ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ م‍ل‍ی‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌
م‍وس‍س‍ه‌ آم‍وزش‍ی‌ و پ‍ژوه‍ش‍ی‌ ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌(ره‌)
ک‍ت‍اب‍دار
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
متون پایه یونسکو درباره جامعه اطلاعاتی
تهران سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۸۵۱‬,‭‌م۲‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
وضعیت تحقیق در جامعه اطلاعاتی
تهران سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۸۵۱‬,‭و۶‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
علم در جامعه اطلاعاتی
تهران سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۸۵۱‬,‭‌ع۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
اطلاعات عالمگیر و ارتباطات جهانی
مولانا، حمید، ۱۳۱۵- ؛  قم موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره )   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭P‬,‭۹۶‬,‭‌م ۹‌ف‍لا۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
فناوری اطلاعات ، ارتباطات و شبکه ها :استانداردها و پروتکلها
نبوی ، فاطمه ( خوش طینت ) ؛  تهران کتابدار   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭T‬,‭۵۸/۵‬,‭‌ن۲‌ف۹‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
فناوری اطلاعات و ارتباطات اصول و کاربرد
فرهادی ، ربابه ؛  تهران کتابدار   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭T‬,‭۵۸/۵‬,‭‌ف۴۴‌ف۹‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
اطلاعات و ارتباطات : مفاهیم ، نظریه ها و جغرافیای سیاسی
آزاد، اسدالله ؛  تهران کتابدار   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭T‬,‭۵۸/۵‬,‭آ۴‌ف‍لا۶‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک