کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ اطلاع‍ات‌ -- اق‍دام‍ات‌ ت‍ام‍ی‍ن‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ اطلاع‍ات‌ -- اق‍دام‍ات‌ ت‍ام‍ی‍ن‍ی‌
 
پدیدآور:
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌، م‍رک‍ز ان‍ف‍ورم‍ات‍ی‍ک‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای امنیت فناوری اطلاعات =koobdnaH ytiruceS TI
تهران دانشگاه تهران ، مرکز انفورماتیک   ، -۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭T‬,‭۵۸/۵‬,‭ر۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک