کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ اطلاع‍ات‌ -- س‍رواژه‌ه‍ا
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ اطلاع‍ات‌ -- س‍رواژه‌ه‍ا
 
پدیدآور:
ص‍دوق‍ی‌، م‍رادع‍ل‍ی‌
 
ناشر:
وزارت‌ ام‍ور خ‍ارج‍ه‌، م‍رک‍ز چ‍اپ‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
تکنولوژی اطلاعاتی و حاکمیت ملی
صدوقی ، مرادعلی ؛  تهران وزارت امور خارجه ، مرکز چاپ و انتشارات   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭T‬,‭۵۸/۵‬,‭‌ص۴‌ت۸‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک