کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ث‍اق‍ب‍ی‌، ف‍ری‍د، ۱۳۵۱-
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍ه‍ارت‍ه‍ای‌ زن‍دگ‍ی‌
 
پدیدآور:
ث‍اق‍ب‍ی‌، ف‍ری‍د، ۱۳۵۱-
 
ناشر:
ان‍ج‍ک‍ن‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ و ه‍ن‍ری‌ اس‍ت‍ان‌ م‍رک‍زی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
مهارتهای زندگی را بیاموزیم
ثاقبی ، فرید، ۱۳۵۱- ؛  اراک انجکن فرهنگی و هنری استان مرکزی   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭HS‬,‭۲۰۳۷‬,‭‌ث۲‌م۹‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک