کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌ ت‍رب‍ی‍ت‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌ ت‍رب‍ی‍ت‍ی‌
ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌ ت‍رب‍ی‍ت‍ی‌ -- ان‍گ‍ل‍س‍ت‍ان‌
 
پدیدآور:
ت‍وس‍ل‍ی‌، غ‍لام‌ع‍ب‍اس‌
ف‍رج‍اد، م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌
م‍وری‍ش‌، آی‍ور
 
ناشر:
ب‍در
ع‍ل‍م‌
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
آسیب شناسی اجتماعی و جامعه شناسی انحرافات
فرجاد، محمدحسین ؛  [تهران ] بدر   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭LC‬,‭۱۹۱‬,‭‌ف۴آ۵‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
درآمدی به جامعه شناسی تعلیم و تربیت
موریش ، آیور ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭LC‬,‭۱۹۱/۸‬,‭‌ف‍لا۸‌م۸‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
جامعه شناسی و آموزش و پرورش : دیروز ، امروز، فردا
توسلی ، غلام عباس ؛  تهران علم   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭LC‬,‭۱۹۱‬,‭‌ت۹‌ج ۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک