کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌ پ‍زش‍ک‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ب‍ه‍داش‍ت‌ ه‍م‍گ‍ان‍ی‌ -- ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌ پ‍زش‍ک‍ی‌
پ‍زش‍ک‍ی‌ پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌
 
پدیدآور:
م‍ارم‍وت‌
م‍ح‍س‍ن‍ی‌، م‍ن‍وچ‍ه‍ر، ۱۳۲۱-
پ‍ارک‌، ج‍ان‌ اورت‌، ۱۹۲۸ - م‌
پ‍ارک‌، ج‍ان‌ اورت‌، ۱۹۲۸-
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ گ‍ی‍لان‌
س‍ازم‍ان‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
طه‍وری‌
ن‍ش‍ر س‍م‍اط- ان‍ت‍ش‍ارات‌ گ‍ی‍لان‌
ک‍ت‍اب‌ م‍ی‍ر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
درسنامه پزشکی پیشگیری و اجتماعی
پارک ، جان اورت ، ۱۹۲۸- ؛  [تهران ] نشر سماط- انتشارات گیلان   ، ۱۳۷۲-۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭RA‬,‭۴۲۵‬,‭‌پ۲د۴‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه ضروریات و آزمونهای مراجع علوم پایه پزشکی :درسنامه بهداشت
پارک ، جان اورت ، ۱۹۲۸- ؛  تهران کتاب میر   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭RA‬,‭۴۲۵‬,‭‌پ۲د۴‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
جامعه شناسی پزشکی و بهداشت
محسنی ، منوچهر، ۱۳۲۱- ؛  تهران طهوری   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭RA‬,‭۴۱۸‬,‭‌م۳‌ج۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
مولفه های اجتماعی سلامت
مارموت ؛  تهران سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭RA‬,‭۴۱۸‬,‭‌م۲‌م۹‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
درسنامه پزشکی پیشگیری و اجتماعی
پارک ، جان اورت ، ۱۹۲۸ - م ؛  گیلان دانشگاه علوم پزشکی گیلان   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭RA‬,‭۴۲۵‬,‭‌پ۲د۴‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک