کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ج‍ان‍زاده‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
س‍ی‍گ‍ار -- اع‍ت‍ی‍اد -- درم‍ان‌
گ‍ی‍اه‍ان‌ داروی‍ی‌
 
پدیدآور:
ب‍ری‍ن‌، ه‍رب‍رت‌
ج‍زای‍ری‌، غ‍ی‍اث‌ال‍دی‍ن‌
 
ناشر:
ج‍ان‍زاده‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
درمان گیاهی
جزایری ، غیاث الدین ؛  تهران جانزاده   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭QK‬,‭۹۹‬,‭آ۱‌ج۴‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
سیگار نکشید
برین ، هربرت ؛  تهران جانزاده   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭QP‬,‭۹۸۱‬,‭د۳‌ب۴‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک