کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ج‍اه‍د، رض‍ا
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
دع‍اه‍ا
دوپ‍ام‍ی‍ن‌
 
پدیدآور:
ج‍اه‍د، رض‍ا
 
ناشر:
ن‍ش‍ر س‍ن‍ب‍ل‍ه‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
گنجهای معنوی
جاهد، رضا ؛  مشهد نشر سنبله   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۲۶۷/۸‬,‭‌ج۲‌گ۹‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
پایان نامه فارسی
 
 
اثر مرفین بر GNIFFINS ناشی از داروهای دوپامینی
جاهد، رضا ؛  تهران ۱۳۷۶-۷۷
شماره راهنما: ۳۱۷پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک