کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ج‍اوی‍دان‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
س‍ف‍رن‍ام‍ه‌ه‍ا
م‍ی‍رزاک‍وچ‍ک‌خ‍ان‌، ی‍ون‍س‌ب‍ن‌ م‍ی‍رزاب‍زرگ‌، ۱۲۹۸- ۱۳۴۰ ق‌
 
پدیدآور:
ب‍اس‍ت‍ان‍ی‌ پ‍اری‍زی‌، م‍ح‍م‍داب‍راه‍ی‍م‌، ۱۳۰۴-
ف‍خ‍رائ‍ی‌، اب‍راه‍ی‍م‌، ۱۲۷۸- ۱۳۶۶
 
ناشر:
ج‍اوی‍دان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
سردار جنگل
فخرائی ، ابراهیم ، ۱۲۷۸- ۱۳۶۶ ؛  تهران جاویدان   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۴۷۱‬,‭‌ف۳‌س۴‬,‭۱۳۶۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
از پاریز تا پاریس :هفت شهر هفت جوش هفت رنگ
باستانی پاریزی ، محمدابراهیم ، ۱۳۰۴- ؛  تهران جاویدان   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭G‬,‭۴۶۴‬,‭‌ب۲‌ف‍لا۴‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک