کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ج‍راح‍ی‌، ش‍ی‍م‍ا
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اع‍ت‍ی‍اد -- درم‍ان‌
ت‍رک‌ س‍ی‍گ‍ار
 
پدیدآور:
ج‍راح‍ی‌، ش‍ی‍م‍ا
ج‍راح‍ی‌، ش‍ی‍م‍ا، ۱۳۵۹-
 
ناشر:
ن‍ش‍ر ت‍ی‌ آرا، م‍وس‍س‍ه‌ پ‍ارس‍ا م‍ب‍ت‍ک‍ر گ‍ام‌ اول‌
ه‍وش‍م‍ن‍د ت‍دب‍ی‍ر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
شناخت درمانی اعتیاد
جراحی ، شیما، ۱۳۵۹- ؛  تهران هوشمند تدبیر   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌ج۳۷‌ش۹‬,‭۱۳۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
زندگی بدون سیگار (آموزش علمی و عملی )
جراحی ، شیما ؛  تهران نشر تی آرا، موسسه پارسا مبتکر گام اول   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۷۴۰‬,‭‌ج۴ز۹‬,‭۱۳۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک