کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ج‍رای‍م‌ ف‍رام‍ل‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ام‍ن‍ی‍ت‌ م‍ل‍ی‌ -- ای‍ران‌
ج‍رای‍م‌ ف‍رام‍ل‍ی‌
 
پدیدآور:
اس‍ع‍دی‌، ح‍س‍ن‌، ۱۳۱۲-
ب‍ی‍اب‍ان‍ی‌ ، غ‍لام‍ح‍س‍ی‍ن‌ ، ۱۳۴۴-
س‍ل‍ی‍م‍ی‌، ص‍ادق‌
م‍زداران‍ی‌، ه‍ادی‌
 
ناشر:
ج‍ن‍گ‍ل‌، ج‍اودان‍ه‌
س‍ازم‍ان‌ ع‍ق‍ی‍دت‍ی‌ س‍ی‍اس‍ی‌ ن‍ی‍روی‌ ان‍ت‍ظام‍ی‌، ان‍ت‍ش‍ارات‌
م‍ی‍زان‌
ن‍ی‍روی‌ ان‍ت‍ظام‍ی‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌، پ‍ل‍ی‍س‌ م‍ب‍ارزه‌ ب‍ا م‍واد م‍خ‍در ن‍اج‍ا، دف‍ت‍ر ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ک‍ارب‍ردی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
پژوهشی بنیادی درباره ی جرائم سازمان یافته ی فراملی با تاکید بر :ص شست و شوی درآمد ناشی از جرم ╗
اسعدی ، حسن ، ۱۳۱۲- ؛  تهران میزان   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۶۲۵۲‬,‭‌ف‍لا۵،‌پ۴‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
جرایم فراملی سازمان یافته و تشکیلاتی
بیابانی ، غلامحسین ، ۱۳۴۴- ؛  تهران نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ، پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا، دفتر تحقیقات کاربردی   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۶۲۵۲‬,‭‌ب ۹‌ج۴‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
جنایات سازمان یافته فراملی
سلیمی ، صادق ؛  تهران جنگل ، جاودانه   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۶۲۵۲‬,‭‌س۸‌ج۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
بررسی تهدیدات امنیتی منطقه ای و بین المللی علیه جمهوری اسلامی با تاکید بر جرایم سازمان یافته فراملی و راهکارهای مقابله با آنها
مزدارانی ، هادی ؛  تهران bتلفن ناشر : ۸۱۸۲۱۳۷۵- ۸۱۸۲۴۲۸۵ ،آدرس ناشر :تهران خ ولیعصر خ رشید یاسمی سازمان عقیدتی سیاسی نیروی انتظامی ، انتشارات   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭UA‬,‭۸۵۳،/‌ف‍لا۹،‌م۴۳‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک