کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ج‍ع‍ف‍ری‌، ح‍س‍ی‍ن‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
drug trafficker
prevalence
اع‍ت‍ی‍اد
داروه‍ا
ع‍ل‍ی‌ب‍ن‌ اب‍ی‌طال‍ب‌( -ع‌ -)، ام‍ام‌ اول‌ -، ۲۳ ق‍ب‍ل‌ از ه‍ج‍رت‌- ۴۰ ق‌ -- خ‍طب‍ه‌ه‍ا
م‍رف‍ی‍ن‌
م‍ه‍ارت‌ ه‍ای‌ م‍ق‍اب‍ل‍ه‌ ای‌
 
پدیدآور:
ج‍ع‍ف‍ری‌، ح‍س‍ی‍ن‌
ج‍ع‍ف‍ری‌، س‍م‍ی‍ه‌
ج‍ع‍ف‍ری‌، ع‍ی‍س‍ی‌
ج‍غ‍ع‍ف‍ری‌، ح‍س‍ی‍ن‌
ع‍ل‍ی‌ب‍ن‌ اب‍ی‌طال‍ب‌،( ع‌)، ام‍ام‌ اول‌، ۲۳ ق‍ب‍ل‌ از ه‍ج‍رت‌ - ۴۰ ق‌
ک‍ی‍ه‍ان‍ی‌، ف‍رش‍ی‍ده‌
 
ناشر:
: آس‍ت‍ان‌ ق‍دس‌ رض‍وی‌، ش‍رک‍ت‌ ب‍ه‌ ن‍ش‍ر
[دان‍ش‍گ‍اه‌ ش‍اه‍د ]
ع‍ل‍وم‌ ت‍رب‍ی‍ت‍ی‌ و روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌
م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ش‍اه‍د
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
اثر استرس با آب سردو تحریک الکتریکی زیر جلدی به صورت منفرد و توام بر کاهش علائم اعتیاد به مرفین در موش صحرائی نر
جغعفری ، حسین ؛ 
شماره راهنما: ۴۸۱گ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی اثربخشی آموزش مهارت های مقابله ای و سبک زندگی مبتنی بر مدل مارلات در افزایش تاب آوری و پیشگیری از عود در افراد وابسته به مواد
جعفری ، عیسی ؛  دانشگاه علامه طباطبایی ، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی ۱۳۸۹
شماره راهنما: ۶۰۰پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی همه گیرشناسی اختلالات رونی در افراد مبتلا به سوءمصرف مواد در هرات -افغانستان
جعفری ، حسین ؛  دانشگاه شیراز علوم تربیتی و روانشناسی   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ۸۰۰پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
پایان نامه فارسی
 
 
علل و عوامل وقوع قاچاق مواد مخدر در بین محکومان شهرستان های اندیمشک و دزفول
کیهانی ، فرشیده ؛  آزاد- واحد همدان ۱۳۹۲
شماره راهنما: ۹۸۹پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
نهج البلاغه امیرالمومنین علی علیه السلام
علی بن ابی طالب ،( ع )، امام اول ، ۲۳ قبل از هجرت - ۴۰ ق ؛  مشهد : آستان قدس رضوی ، شرکت به نشر   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۰۴۱/۳۸‬,‭‌ع۸‌ن۹‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
طرح تحقیقاتی فارسی
 
 
بررسی میزان کفایت تحریکا الکتریکی زیرجلدی )SNEI(و استرس متناوب آب سرد)SWCI(در مقابله با وابستگی به مرفین در موش صحرایی و مقایسه این دو روش
جعفری ، حسین ؛  [تهران ] [دانشگاه شاهد ]   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ۱۹۷ط
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
طرح تحقیقاتی فارسی
 
 
بررسی میزان کفایت SNET,SWCI در درمان اعتیاد به مرفین در(رات )و مقایسه این دو روش
جعفری ، حسین ؛  [تهران ] معاونت پژوهشی دانشگاه شاهد   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ۲۶۹ط
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
پایان نامه فارسی
 
 
مقایسه سرسختی روانشناختی و جهت گیری مذهبی در معتادان گمنام و معتادان مراکز سرپایی
جعفری ، سمیه ؛  محقق اردبیلی علوم تربیتی و روانشناسی   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ۱۶۲۵پ‌ غ‍ی‍رچ‍اپ‍ی‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک