کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ج‍ف‍ری‌، داروت‍ی‌ م‍ود
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ک‍ودک‍ان‌ ع‍ق‍ب‌ م‍ان‍ده‌ -- آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌
 
پدیدآور:
ج‍ف‍ری‌، داروت‍ی‌ م‍ود
 
ناشر:
س‍اوالان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
بگذار بازی کنم ( روان شناسی بازی :)بازیهای مناسب برای کودکان عادی و استثنایی
جفری ، داروتی مود ؛  تهران ساوالان   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭LC‬,‭۴۶۰۱‬,‭‌ج۷‌ب۸‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک