کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ج‍م‍ع‍ی‍ت‌ م‍ب‍ارزه‌ ب‍ا اس‍ت‍ع‍م‍ال‌ دخ‍ان‍ی‍ات‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
دخ‍ان‍ی‍ات‌ -- اث‍ر ف‍ی‍زی‍ول‍وژی‍ک‍ی‌
 
پدیدآور:
 
ناشر:
ج‍م‍ع‍ی‍ت‌ م‍ب‍ارزه‌ ب‍ا اس‍ت‍ع‍م‍ال‌ دخ‍ان‍ی‍ات‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
درباره خطرات و خسارات دخانیات چقدر میدانید؟!
تهران جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۷۳۲‬,‭د۴‬,‭۱۳۶۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک