کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ج‍ن‍گ‌ ای‍ران‌ و ع‍راق‌، ۱۳۶۷ - ۱۳۵۹ -- خ‍اطرات‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
آب‍اد -، م‍ع‍ص‍وم‍ه‌ -، ۱۳۴۱ -- خ‍اطرات‌
ب‍رون‍س‍ی‌ -، ع‍ب‍دال‍ح‍س‍ی‍ن‌ -، ۱۳۲۱- ۱۳۶۳
ت‍اج‍ی‍ک‌، س‍ع‍ی‍د -- خ‍اطرات‌
ج‍ن‍گ‌ ای‍ران‌ و ع‍راق‌، ۱۳۵۹ - ۱۳۶۷ -- خ‍اطرات‌
ج‍ن‍گ‌ ای‍ران‌ و ع‍راق‌، ۱۳۵۹ - ۱۳۶۷ -- زن‍ان‌ -- خ‍اطرات‌
ج‍ن‍گ‌ ای‍ران‌ و ع‍راق‌، ۱۳۵۹ - ۱۳۶۷ -- ش‍ه‍ی‍دان‌ -- خ‍اطرات‌
ج‍ن‍گ‌ ای‍ران‌ و ع‍راق‌، ۱۳۶۷ - ۱۳۵۹ -- خ‍اطرات‌
ج‍ن‍گ‌ ای‍ران‌ و ع‍راق‌، ۱۳۶۷ - ۱۳۵۹ -- ش‍ه‍ی‍دان‌
ح‍س‍ی‍ن‍ی‌، زه‍را، ۱۳۴۲ -- - خ‍اطرات‌
ع‍ی‍وض‍ی‍ان‌، ح‍م‍ی‍د -- خ‍اطرات‌
ن‍ورم‍ح‍م‍دی‌، رض‍ا، ۱۳۳۷- ۱۳۶۳
 
پدیدآور:
آب‍اد، م‍ع‍ص‍وم‍ه‌
ای‍ران‍ی‌، ن‍اص‍ر
ت‍اج‍ی‍ک‌، س‍ع‍ی‍د
ج‍ع‍ف‍ری‌، ق‍اس‍م‌، ۱۳۴۷-
ح‍س‍ی‍ن‍ی‌، زه‍را، ۱۳۴۲-
رج‍ای‍ی‌، غ‍لام‍ع‍ل‍ی‌، ۱۳۳۶-
زک‍ری‍ای‍ی‌ ع‍زی‍زی‌، ح‍س‍ی‍ن‌،- ۱۳۵۸
ع‍اک‍ف‌، س‍ع‍ی‍د
ع‍ی‍وض‍ی‍ان‌، ح‍م‍ی‍د
م‍ع‍راج‍ی‌پ‍ور، م‍ح‍ب‍وب‍ه‌
ن‍ورم‍ح‍م‍دی‌، رض‍ا، ۱۳۳۷- ۱۳۶۳
 
ناشر:
ب‍روج‌
ب‍ن‍ی‍اد ش‍ه‍ی‍د ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌، م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‌ و ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌، ن‍ش‍ر ش‍اه‍د
ب‍ن‍ی‍اد ش‍ه‍ی‍د ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌، ن‍ش‍ر ش‍اه‍د
ح‍وزه‌ ع‍ل‍م‍ی‍ه‌ ق‍م‌. دف‍ت‍ر ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ اس‍لام‍ی‌
ری‍اس‍ت‌ ج‍م‍ه‍وری‌، م‍رک‍ز ام‍ور م‍ش‍ارک‍ت‌ زن‍ان‌
س‍ازم‍ان‌ ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ اس‍لام‍ی‌، ح‍وزه‌ ه‍ن‍ری‌
س‍ازم‍ان‌ ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ اس‍لام‍ی‌، ح‍وزه‌ ه‍ن‍ری‌، دف‍ت‍ر ادب‍ی‍ات‌ و ه‍ن‍ر م‍ق‍اوم‍ت‌
س‍ع‍ی‍د ع‍اک‍ف‌
ش‍رک‍ت‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ س‍وره‌ م‍ه‍ر
ک‍ان‍ون‌ پ‍رورش‌ ف‍ک‍ری‌ ک‍ودک‍ان‌ و ن‍وج‍وان‍ان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
خاطرات سردار شهید رضا نورمحمدی ( در طول سال های دفاع مقدس )
نورمحمدی ، رضا، ۱۳۳۷- ۱۳۶۳ ؛  تهران بنیاد شهید انقلاب اسلامی ، نشر شاهد   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۶۲۶‬,‭‌ن۹‌ن۹‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
سالهای اسارت ، یا، خوشه های خاطره " گذری بر صخره های سخت و تکیده اسارت "
جعفری ، قاسم ، ۱۳۴۷- ؛  قم حوزه علمیه قم . دفتر تبلیغات اسلامی   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۶۲۹‬,‭‌ج۷‌س۲‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
سیرت شهیدان :مجموعه گل :مجموعه خاطراتی از سیره عملی شهیدان
رجایی ، غلامعلی ، ۱۳۳۶- ؛  تهران بنیاد شهید انقلاب اسلامی ، نشر شاهد   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۶۲۵‬,‭ر۳‌س۹‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
مردان تنهایی من
زکریایی عزیزی ، حسین ،- ۱۳۵۸ ؛  تهران بنیاد شهید انقلاب اسلامی ، معاونت پژوهش و تبلیغات ، نشر شاهد   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۶۲۵‬,‭ز۷۴‌م۴‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
دا :خاطرات سیده زهرا حسینی
حسینی ، زهرا، ۱۳۴۲- ؛  تهران شرکت انتشارات سوره مهر   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۶۲۹‬,‭‌ح۵۵۱۶د۳‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
بازداشتگاه رمادی
عیوضیان ، حمید ؛  تهران سازمان تبلیغات اسلامی ، حوزه هنری   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۶۲۹،/‌ع۹،آ۳‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
هشتاد روز مقاومت
تاجیک ، سعید ؛  تهران سازمان تبلیغات اسلامی ، حوزه هنری ، دفتر ادبیات و هنر مقاومت   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۶۲۹‬,‭‌ت۱۵آ۳‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
من زنده ام
آباد، معصومه ؛  تهران bتلفن ناشر :۶۶۴۳۸۳۹۹- ۸۸۹۹۶۹۷۲ ،آدرس ناشر :بلوار کشاورز - خ وصال شیرازی - کوچهء شاهد -پ - 2 ط 2 بروج   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۶۲۹‬,‭،/آ۲آ۳‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
خاک های نرم کوشک :خاطرات خانواده و همرزمان شهید
عاکف ، سعید ؛  مشهد سعید عاکف   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۶۲۶‬,‭‌ب۴۸،‌ع۲‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
چای خانه :خاطرات خواهران پشتیبانی پایگاه شهید علم الهدی (اهواز)
معراجی پور، محبوبه ؛  تهران bتلفن ناشر : ۶۴۴۵۳۱۶۲-۳،آدرس ناشر :تهران ، خ . حافظ، خ نوفل لوشاتو،خ هنری کربین ، پ ۱۲ ریاست جمهوری ، مرکز امور مشارکت زنان   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۶۲۷‬,‭ز۹‌م۶‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
دیداری از جبهه عشق و خون
ایرانی ، ناصر ؛  تهران کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان   ، ۱۳۶۲
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۶۲۸‬,‭‌ف‍لا۹د۹‬,‭۱۳۶۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک