کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ (دف‍ت‍ر م‍رک‍زی‌)، ب‍خ‍ش‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اع‍ت‍ی‍اد
ای‍ران‌ -- ت‍اری‍خ‌ -- ق‍اج‍اری‍ان‌، ۱۱۹۳- ۱۳۴۴ ق‌ -- .ت‍ح‍ری‍م‌ ت‍ن‍ب‍اک‍و،۱۳۰۹ ق‌ -- .ن‍م‍ای‍ش‍ن‍ام‍ه‌
ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌ آزم‍ای‍ش‍گ‍اه‍ی‌
 
پدیدآور:
ب‍ی‍گ‍دل‍ی‌، م‍ص‍طف‍ی‌ ق‍ل‍ی‌
م‍خ‍ت‍اری‌، ح‍س‍ی‍ن‌
 
ناشر:
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ (دف‍ت‍ر م‍رک‍زی‌). ب‍خ‍ش‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌، واح‍د ف‍وق‌ ب‍رن‍ام‍ه‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ (دف‍ت‍ر م‍رک‍زی‌)، ب‍خ‍ش‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
اصول و تفسیر آزمایشها در آزمایشگاه بالینی
بیگدلی ، مصطفی قلی ؛  [تهران ] جهاد دانشگاهی (دفتر مرکزی )، بخش فرهنگی   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭RB‬,‭۳۷‬,‭‌ب۹‌ف‍لا۶‬,‭۱۳۶۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
فتنه فرنگ
[تهران ] جهاد دانشگاهی (دفتر مرکزی ). بخش فرهنگی ، واحد فوق برنامه   ، [۱۳۷۵]
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌ف۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
نمایشنامه واقعه ی تنباکو
مختاری ، حسین ؛  [تهران ] جهاد دانشگاهی (دفتر مرکزی )، بخش فرهنگی   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۸۲۰۳‬,‭‌م۳،‌ن۸‬,‭۱۳۶۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک