کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ ( م‍اج‍د )
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ح‍ق‍وق‌ ب‍ش‍ر
 
پدیدآور:
ن‍اص‍رزاده‌، ه‍وش‍ن‍گ‌
 
ناشر:
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ ( م‍اج‍د )
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
اعلامیه حقوق بشر
ناصرزاده ، هوشنگ ؛  تهران جهاد دانشگاهی ( ماجد )   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭JC‬,‭۵۷۱‬,‭‌ن۲‌ف‍لا۶‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک