کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ج‍ه‍ان‌ ب‍ی‍ن‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍واد م‍خ‍در-ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌-ای‍ران‌
 
پدیدآور:
س‍ی‍ف‍ی‌ پ‍ور، م‍رض‍ی‍ه‌
 
ناشر:
ج‍ه‍ان‌ ب‍ی‍ن‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
بررسی فقهی و حقوقی استعمال مواد مخدر
سیفی پور، مرضیه ؛  فرخ شهر جهان بین   ، ۱۳۹۷
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۴۴۰۴‬,‭‌س۹‌ب۴‬,‭۱۳۹۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک