کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ج‍ه‍ان‌ ج‍ام‌ ج‍م‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
س‍ازم‍ان‌ه‍ای‌ ج‍ن‍ای‍ی‌
م‍وادن‍ی‍روزا -- س‍وءاس‍ت‍ف‍اده‌
 
پدیدآور:
اس‍ت‍ارگ‌، م‍ارگ‍ارت‌
دی‌ لای‍م‍ن‌، م‍ی‍ش‍ل‌
 
ناشر:
ج‍ه‍ان‌ ج‍ام‌ ج‍م‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
علائم ونشانه های سوءمصرف موادمخدر
استارگ ، مارگارت ؛  تهران جهان جام جم   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۶۴‬,‭‌ف‍لا ۱۵ ‌ع۸‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
جرایم سازمان یافته
دی لایمن ، میشل ؛  تهران جهان جام جم   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۸۰۷۹‬,‭د ۲‌ج۳‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک