کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ج‍ه‍ان‍ی‌ ش‍دن‌ -- ک‍ن‍گ‍ره‌ه‍ا
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ج‍ه‍ان‍ی‌ ش‍دن‌ -- ک‍ن‍گ‍ره‌ه‍ا
 
پدیدآور:
 
ناشر:
ش‍رک‍ت‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
جهانی شدن منصفانه :ایجاد فرصت برای همه
تهران شرکت انتشارات علمی و فرهنگی   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭JZ‬,‭۱۳۱۸‬,‭‌ک۸‌ج۹‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک