کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ج‍وان‍م‍رد، ک‍رم‌ال‍ه‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ن‍وج‍وان‍ان‌ ب‍زه‍ک‍ار
 
پدیدآور:
ج‍وان‍م‍رد، ک‍رم‌ال‍ه‌
 
ناشر:
ان‍ت‍ش‍ارات‌ ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
پایگاه اجتماعی - اقتصادی خانواده و بزهکاری نوجوانان
جوانمرد، کرم اله ؛  تهران bتلفن ناشر : ۱-۸۸۹۷۹۵۹۰,آدرس ناشر :تهران - خ انقلاب - روبروی دانشگاه - پ ۳۳۳ انتشارات جامعه شناسان   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۹۰۷۶‬,‭‌ج۹‌پ۲‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک