کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ج‍ول‍ی‍ن‌، راب‍رت‌ ام‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
روان‌ داروش‍ن‍اس‍ی‌
 
پدیدآور:
ج‍ول‍ی‍ن‌، راب‍رت‌ ام‌
 
ناشر:
ک‍ت‍اب‌ ارج‍م‍ن‍د، ارج‍م‍ن‍د، ن‍س‍ل‌ ف‍ردا
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای جامع داروهای روانپزشکی و مواد مؤثر بر روان ( آثار ، کاربردها و عوارض جانبی )
جولین ، رابرت ام ؛  تهران bتلفن ناشر :20077988 کتاب ارجمند، ارجمند، نسل فردا   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭RM‬,‭۳۱۵‬,‭‌ج۹ر۲‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک