کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ج‍ون‍ک‌، ج‍رال‍د ا.
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
س‍وء م‍ص‍رف‌ م‍واد -- درم‍ان‌
 
پدیدآور:
ج‍ون‍ک‌، ج‍رال‍د ا.
 
ناشر:
س‍اوالان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
خانواده درمانی اعتیاد : الگویی یکپارچه نگر به ارزیابی و درمان
جونک ، جرالد ا. ؛  تهران ساوالان   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۶۴‬,‭‌ج۹‌خ۲‬,‭۱۳۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک