کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ح‍اج‍ی‌ل‍و، م‍ح‍م‍درض‍ا
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اع‍ت‍ی‍اد -- ع‍ل‍ل‌
م‍واد م‍خ‍در
 
پدیدآور:
ح‍اج‍ی‌ل‍و، م‍ح‍م‍درض‍ا
ح‍اج‍ی‌ل‍و، م‍ح‍م‍درض‍ا، ۱۳۴۹-
 
ناشر:
م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ن‍گ‍اه‌
ن‍گ‍اه‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
ریشه های درد :تاریخچه و علت های گرایش به مواد مخدر
حاجی لو، محمدرضا، ۱۳۴۹- ؛  تهران نگاه   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌ح۲۴ر۹‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
انواع مواد اعتیاد آور
حاجی لو، محمدرضا ؛  تهران موسسه انتشارات نگاه   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌ح۲۴‌ف‍لا۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک