کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ح‍اج‍ی‌ رس‍ول‍ی‌، م‍س‍ع‍ود
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ارزی‍اب‍ی‌ ع‍م‍ل‍ک‍رد
اع‍ت‍ی‍اد
اع‍ت‍ی‍اد - پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌
م‍وادم‍خ‍در
 
پدیدآور:
ح‍اج‍ی‌ رس‍ول‍ی‌، م‍ارال‌
ح‍اج‍ی‌ رس‍ول‍ی‌، م‍س‍ع‍ود
 
ناشر:
ت‍رب‍ی‍ت‌ ب‍دن‍ی‌ و ع‍ل‍وم‌ ت‍رب‍ی‍ت‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌ ( اس‍لام‍ش‍ه‍ر )
س‍ت‍اد م‍ب‍ارزه‌ ب‍ا م‍واد م‍خ‍در
س‍ت‍اد م‍ب‍ارزه‌ ب‍ا م‍واد م‍خ‍در ری‍اس‍ت‌ ج‍م‍ه‍وری‌، دف‍ت‍ر ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ و آم‍وزش‌
س‍ت‍اد م‍ب‍ارزه‌ ب‍ا م‍واد م‍خ‍در، دف‍ت‍ر ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ و آم‍وزش‌
م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌ واح‍د اس‍لام‍ش‍ه‍ر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
ورزش و پیشگیری از اعتیاد
حاجی رسولی ، مسعود ؛  تهران دانشگاه آزاد اسلامی ( اسلامشهر )   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭H‬,‭۷۵۸۰۱‬,‭‌ح۲و۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
پایان نامه فارسی
 
 
تاثیر۱۲ هفته ورزش و فعالیت بدنی مناسب در پیشگیری از عود به اعتیاد در معتادین زن درمان شده با روش کاهش تدریجی
حاجی رسولی ، مارال ؛  آزاد- واحد کرج تربیت بدنی و علوم تربیتی   ، ۱۳۹۰-۹۱
شماره راهنما: ۹۸۲پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
طرح تحقیقاتی فارسی
 
 
ارزیابی عملکرد مراکز درمانی ترک اعتیاد وابسته به سازمان های مردم نهاد در درمان معتادین استان تهران
ریاست جمهوری ، ستاد مبارزه با مواد مخدر، مرکز پژوهش مطالعات و آموزش ؛  تهران ستاد مبارزه با مواد مخدر   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ۶۲۴ط
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
طرح تحقیقاتی فارسی
 
 
بررسی دوره ای الگوی مصرف مواد اعتیادآور در معتادین درمان جوی مراکز درمانی در سطح استان تهران
حاجی رسولی ، مسعود ؛  تهران ستاد مبارزه با مواد مخدر، دفتر تحقیقات و آموزش   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ۶۴۷ط
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
طرح تحقیقاتی فارسی
 
 
بررسی میزان شیوع اعتیاد در قهرمانان سابق ورزشی ایران با تاکید بر مصرف داروهای نیروزا
حاجی رسولی ، مسعود ؛  معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر   ،
شماره راهنما: ۷۷۵ط
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
طرح تحقیقاتی فارسی
 
 
بررسی میزان ماندگاری در ترک و تعیین وضعیت کیفیت زندگی ، سلامت روان و عقاید وسوسه انگیز در معتادین درمان شده با بیش از یک سال قطع مصرف در سازمان مردم نهاد کنگره ۶۰ با روش TSD و شربت تریاک به تفکیک متغیرهای جمعیت شناختی
حاجی رسولی ، مسعود ؛  تهران ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری ، دفتر تحقیقات و آموزش   ، ۱۳۹۷
شماره راهنما: ۲۰۱ط
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک