کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ح‍اج‍ی‌ ع‍س‍گ‍ر، ب‍ه‍ن‍از
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ ش‍خ‍ص‍ی‍ت‌
 
پدیدآور:
ح‍اج‍ی‌ ع‍س‍گ‍ر، ب‍ه‍ن‍از
 
ناشر:
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی ویژگیهای روانی ، اجتماعی زنان معتاد به موادمخدر
حاجی عسگر، بهناز ؛  تهران ۱۳۶۷
شماره راهنما: ۷۲پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک