کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ح‍ری‍م‌ دان‍ش‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ اطلاع‍ات‌
 
پدیدآور:
ف‍ره‍م‍ن‍د، م‍ح‍م‍د
 
ناشر:
ح‍ری‍م‌ دان‍ش‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت فناوری اطلاعات
فرهمند، محمد ؛  تهران حریم دانش   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭T‬,‭۵۸/۵‬,‭‌ف۴۷‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک