کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ح‍س‍ی‍ن‍ی‌، اس‍م‍اع‍ی‍ل‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ق‍رارداده‍ای‌ ع‍م‍وم‍ی‌ - ای‍ران‌
م‍ذاک‍رات‌ ب‍ازرگ‍ان‍ی‌
 
پدیدآور:
ح‍س‍ی‍ن‍ی‌، اس‍م‍اع‍ی‍ل‌
رح‍م‍ان‍ی‌، اش‍رف‌
 
ناشر:
ب‍ه‍ن‍ام‍ی‌
راش‍ی‍ن‌
ع‍ل‍وم‌ ت‍رب‍ی‍ت‍ی‌ و روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
۲۱اصل مطلقا شکست ناپذیر مذاکره از برایان تریسی و ۹ مقاله فوق العاده درباره مذاکره از ۸ نویسنده دیگر
رحمانی ، اشرف ؛  تهران راشین   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۵۸/۶‬,‭ر۳‌ب۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
اصول حاکم برقراردادهای دولتی ( مباحث علمی - کاربردی )
حسینی ، اسماعیل ؛  تهران بهنامی   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۸۶۱‬,‭‌ف‍لا۹‌ح۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
پایان نامه فارسی
 
 
رابطه ویژگی های شخصیتی و سبک های دلبستگی با گرایش به مواد مخدر با میانجی گری ذهن آگاهی و خودکنترلی در بین دانشجویان پسر دانشگاه تبریز
حسینی ، اسماعیل ؛  تبریز علوم تربیتی و روانشناسی   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ۱۱۴۰پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک