کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ح‍س‍ی‍ن‍ی‍ان‌، روح‌ال‍ل‍ه‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ش‍ی‍ع‍ه‌ -- ت‍اری‍خ‌
ن‍ف‍ت‌ -- ای‍ران‌ -- ص‍ن‍ع‍ت‌ و ت‍ج‍ارت‌ -- م‍ل‍ی‌ ش‍دن‌ -- ک‍ن‍گ‍ره‌ه‍ا
 
پدیدآور:
ح‍س‍ی‍ن‍ی‍ان‌، روح‌ال‍ل‍ه‌
 
ناشر:
م‍رک‍ز اس‍ن‍اد ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌
م‍وس‍س‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ و پ‍ژوه‍ش‍ه‍ای‌ س‍ی‍اس‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ سیاسی تشیع تا تشکیل حوزه علمیه قم ( مقدمه ای بر انقلاب اسلامی ایران )
حسینیان ، روح الله ؛  تهران مرکز اسناد انقلاب اسلامی   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۲۳۹‬,‭‌ح۵۵‌ت۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
نشست تخصصی روحانیت و نهضت ملی شدن صنعت نفت :مجموعه سخنرانی ها و ضمیمه
تهران موسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۵۱۷‬,‭‌ن۵‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک