کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ح‍ش‍م‍ت‍ی‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا، ۱۳۴۶-
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اع‍ت‍ی‍اد
 
پدیدآور:
ح‍ش‍م‍ت‍ی‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا، ۱۳۴۶-
 
ناشر:
س‍ازم‍ان‌ ب‍ه‍زی‍س‍ت‍ی‌ اس‍ت‍ان‌ ک‍ردس‍ت‍ان‌، م‍ع‍اون‍ت‌ ام‍ور ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ و پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای حمایت های درمانی اعتیاد( ویژه خانواده ها)
حشمتی ، علیرضا، ۱۳۴۶- ؛  سنندج سازمان بهزیستی استان کردستان ، معاونت امور فرهنگی و پیشگیری   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌ح۵۴ر۲‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک