کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ح‍ش‍ی‍ش‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ح‍ش‍ی‍ش‌
ح‍ش‍ی‍ش‌ -- ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌
ش‍اه‍دان‍ه‌
 
پدیدآور:
ب‍روان‍ل‍ی‌، م‍ان‍ی‍ک‌
ت‍ق‍وا، اردوان‌
ص‍ال‍ح‍ی‌، م‍ه‍رداد
ق‍ه‍اری‌، ش‍ه‍رب‍ان‍و
ق‍ه‍اری‌، ش‍ه‍رب‍ان‍و، ۱۳۴۶-
ن‍ع‍م‍ت‌ال‍ه‍ی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا، ۱۳۲۱-
 
ناشر:
ت‍ی‍م‍ورزاده‌: طب‍ی‍ب‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍ت‍ظام‍ی‌ ن‍اج‍ا
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ و خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌درم‍ان‍ی‌ اص‍ف‍ه‍ان‌
ن‍ش‍ر ق‍طره‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
دانستنیهای حشیش و مواد وابسته
صالحی ، مهرداد ؛  اصفهان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭SB‬,‭۲۹۵‬,‭‌ح۵،۲‌ص‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
حشیش در گذر تاریخ
بروانلی ، مانیک ؛  تهران تیمورزاده : طبیب   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭SB‬,‭۲۹۵‬,‭‌ب ۴‌ح۵‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای گام به گام درمان رفتاری - شناختی برای سوءمصرف حشیش ( ویژه مراجعان )
قهاری ، شهربانو ؛  تهران نشر قطره   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۲۰۹‬,‭‌ش۲ر۲‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
گیاه شاهدانه :ساتیوا -ال
نعمت الهی ، محمدرضا، ۱۳۲۱- ؛  تهران دانشگاه علوم انتظامی ناجا   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭QK‬,‭۴۹۵‬,‭‌ش۲‌ن۷‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
دانستنی هایی برای والدین و پاسخ درباره ی حشیش
تقوا، اردوان ؛  تهران bآدرس ناشر :خ فاطمی خ ششم پلاک ۳ نشر قطره نشر قطره   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭SB‬,‭۲۹۵‬,‭‌ح۵،‌ت۷‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای گام به گام درمان رفتاری - شناختی برای سوءمصرف حشیش ( ویژه ی درمانگران )
قهاری ، شهربانو، ۱۳۴۶- ؛  تهران نشر قطره   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۲۰۹‬,‭‌ش۲،‌ق۸۶‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک