کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ح‍ق‍وق‌ -- اص‍طلاح‍ه‍ا و ت‍ع‍ب‍ی‍ره‍ا
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ح‍ق‍وق‌ -- اص‍طلاح‍ه‍ا و ت‍ع‍ب‍ی‍ره‍ا
ح‍ق‍وق‌ -- ان‍گ‍ل‍س‍ت‍ان‌ -- واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا
ح‍ق‍وق‌ -- واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -- ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
 
پدیدآور:
ج‍ع‍ف‍ری‌ ل‍ن‍گ‍رودی‌، م‍ح‍م‍دج‍ع‍ف‍ر، ۱۳۰۲-
ک‍رزن‌، ل‍س‍ل‍ی‌ ب‍زی‍ل‌
ی‍زدی‌، ع‍ب‍اس‌،- ۱۳۳۰
 
ناشر:
دان‍ش‍ی‍ار
ره‍ن‍م‍ا
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ گ‍ن‍ج‌ دان‍ش‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
ترمینولوژی حقوق ؛ حاوی اصطلاحات :رشته های حقوق ، علوم سیاسی و اقتصادی و تاریخ حقوق و رشته های مختلف فقه اسلامی
جعفری لنگرودی ، محمدجعفر، ۱۳۰۲- ؛  تهران کتابخانه گنج دانش   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭K‬,‭۵۰‬,‭‌ج۷‌ت۴‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ حقوق انگلیسی به فارسی
کرزن ، لسلی بزیل ؛  تهران دانشیار   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭KD‬,‭۳۱۳‬,‭‌ک۴‌ف۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ حقوقی انگلیسی - فارسی به انضمام فهرست واژگان فارسی :شامل بیش از ۳۰۰۰۰ اصطلاح حقوقی در زمینه :آئین دادرسی کیفری ...
یزدی ، عباس ،- ۱۳۳۰ ؛  تهران رهنما   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭K‬,‭۵۲‬,‭‌ی ۲‌ف۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک