کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ح‍ی‍دری‌، اک‍رم‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ب‍ل‍وغ‌( روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌)
ک‍ودک‍ان‌ -- روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌
 
پدیدآور:
ح‍ی‍دری‌، اک‍رم‌
 
ناشر:
اک‍رم‌ (گ‍ی‍ت‍ی‌) ح‍ی‍دری‌
دی‍ب‍ا
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
روانشناسی رشد و اختلالات روانی رایج در کودکان
حیدری ، اکرم ؛  اکرم (گیتی ) حیدری   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۷۲۱‬,‭‌ح۹ر۹‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
بلوغ مشکلات روانی نوجوانان :افت تحصیلی
حیدری ، اکرم ؛  تهران دیبا   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۷۲۴‬,‭‌ح۹‌ب۸‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک