کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : خ‍ان‍واده‌ -- ای‍ران‌ -- ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
خ‍ان‍واده‌ -- ای‍ران‌ -- ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌
خ‍ان‍واده‌ --ای‍ران‌ --ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌
 
پدیدآور:
آزاد ارم‍ک‍ی‌، ت‍ق‍ی‌
ش‍ک‍رب‍ی‍گ‍ی‌، ع‍ال‍ی‍ه‌
 
ناشر:
ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ان‌
س‍ازم‍ان‌ م‍طال‍ع‍ه‌ و ت‍دوی‍ن‌ ک‍ت‍ب‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ه‍ا) س‍م‍ت‌(
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
مدرن گرایی و سرمایه اجتماعی خانواده :درآمدی بر جامعه شناسی خانواده در ایران
شکربیگی ، عالیه ؛  تهران جامعه شناسان   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭HQ‬,‭۶۶۶‬,‭‌ش۸‌م۴‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
جامعه شناسی خانواده ایرانی
آزاد ارمکی ، تقی ؛  تهران سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها) سمت (   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭HQ‬,‭۶۶۶/۴‬,‭آ۴‌ج ۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک